Příměstské tábory pro Akademii věd České republiky

Fitnesskids - sportovně kreativní příměstský tábor pro děti 5 - 12let


Vítejte ve Fitnesskids - místě plném zábavy, sportu a kreativity pro děti ve věku 5 - 12 let! Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v pořádání sportovních a kreativních aktivit pro děti, a tento tábor je tím nejlepším, co můžeme nabídnout. Připojte se k nám na nezapomenutelné letní dobrodružství plné sportu, kreativity a nových přátel.

Co nabízíme

1. Široká škála sportovních aktivit

- Gymnastika, atletika, fotbal, volejbal a mnoho dalších sportů. 

- Profesionální trenéři a instruktoři, kteří pomohou dětem zdokonalit své dovednosti a zlepšit kondici.

2. Kreativní dílny

- Malování, tvoření, hudba a další kreativní aktivity. 

- Podporujeme rozvoj dětské fantazie a tvůrčího myšlení.

3. Vzdělávací a motivující workshopy

- Workshopy zaměřené na zdravý životní styl, výživu, týmovou spolupráci a sebevědomí.

4. Výlety a exkurze

- Poznávání nových míst, přírody a zajímavých lokalit v okolí. 

- Naučíme děti respektovat životní prostředí a rozšiřovat své obzory.

Proč zvolit Fitnesskids

1. Dlouholeté zkušenosti

- S důvěrou se můžete spolehnout na naše zkušené týmy a osvědčený program. 

2. Bezpečí a péče

- Bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Každý krok je pečlivě plánován a dohlížíme na každou aktivitu.

3. Rozvoj dovedností

- Podporujeme fyzický, mentální a sociální rozvoj dětí prostřednictvím různých aktivit.


TERMÍNY TÁBORŮ

15.7. - 19.7. Hotel Mazanka, Praha 8

29.7. - 2.8. Národní 3, Praha 1

12.8. - 16.8. Národní 3, Praha 1

26.8. - 30.8. Hotel Mazanka, Praha 8


CENA

3500,- Kč

Zálohu na příměstský tábor ve výši 1500,- je nutné uhradit do 30.4.2024 na účet: 670100-2222763934/6210.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Bez možnosti čerpání příspěvku sociálního fondu.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE!

Každé dítě si s sebou přiveze vyplněné:
1. Lékařské potvrzení o způsobilosti zúčastnit se akce (platnost 2 roky) – můžete použít potvrzení z jakéhokoliv jiného tábora nebo školy v přírodě
2. Prohlášení o bezinfekčnosti (formulář ZDE) + souhlas s ošetřením (formulář ZDE). Prohlášení rodičů nebo zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte musí být podepsáno v den začátku tábora!
3. Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. (stačí kopie)
4. Léky (pokud dítě užívá)

NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU 

Mobilní telefony a jiné cennosti. Za elektroniku a další cennosti, které nebudou uloženy u organizátora tábora, neručíme.


CO SI VZÍT NA TÁBOR

Vhodné sportovní oblečení na pobyt venku, sportovní obuv, pláštěnku, pokrývku hlavy, láhev na pití,
opalovací krém, menší batůžek, karimatka (nemusí být, lze zapůjčit).


PROGRAM DNE

Po, út, čt, pá
8:30 – 9:00 předávání dětí
9:15 – 10:30 sportovní blok
10:30 – 11:00 svačina
11:00 – 12:00 hry
12:00 – 14:00 oběd + polední klid
14:00 – 15:30 kreativní blok
15:30 – 16:00 svačina
16:00 – 17:00 hry+ odevzdávání dětí
Středa – vzdělávací blok (celodenní výlet)REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

*Správcem osobních údajů je Lucie Šmídová, Sečská 1878/17, Praha 10 - Strašnice, IČO: 71647350, email: info@fitnesskids.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Fitnesskids a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Fitnesskids. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.