FITNESS KIDS

Sportovní příměstské tábory a sportovní koužky pro děti od 5 do 12 let


SPORTOVNÍ KROUŽEK

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a pozitivní vztah ke sportu.Jedinečný sportovní program, který je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj dětí. Naším cílem je naučit děti správným pohybovým dovednostem, motivovat je ke sportu a radosti z pohybu. Naše cvičení je zaměřeno tak, aby se děti správně vyvíjely. Většina sportů bývá jednostranně zaměřených a u dětí brzy dochází ke svalovým dysbalancím. Naše cvičení se snaží tuto nerovnováhu u dětí dorovnat. Je to výborný doplněk k jakémukoliv sportu. Cvičení se skládá z několika gymnastických a atletických cvičení, zvyšujeme fyzickou dovednost, vytrvalost a obratnost dětí. Náplní kroužku jsou různé sportovní hry, míčové hry, opičí dráhy, strečink, posilování s vlastní váhou, slalom, překážky, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla.


LEKCE

Lekce trvá 60 min. S sebou : sportovní oblečení, pevnou obuv, láhev s pitím.


MÍSTO KONÁNÍ

ZŠ Gutova
pátek 16:30 - 17:30
ZŠ Hornoměcholupská
úterý 16:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 15:00


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

*Správcem osobních údajů je Lucie Šmídová, Sečská 1878/17, Praha 10 - Strašnice, IČO: 71647350, email: info@fitnesskids.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Fitnesskids a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Fitnesskids. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Moje láska ke sportu začala v útlém dětství. Měla jsem to štěstí, že jsem svou vášeň proměnila v profesi. Již 20 let se věnuji profesionálně i dětem. Kromě pohybově zaměřených kroužků pro děti organizuji i sportovní a sportovně výtvarné příměstské tábory. Několik let jsem pracovala jako sportovní instruktor na letních táborech. 

Náplní a cílem táborů je:

  • Aktivní sportovní program zaměřený na pohybový rozvoj dětí, který zajišťuje zkušený tým
  • Cílíme na správný vývoj dětí, na pozitivní vztah k pohybu, srovnání svalových dysbalancí a vedení k uvolňování od stresu a napětí.

Hravou formou posílíme, protáhneme potřebné svaly. Děti přirozeným způsobem přivádíme k vytrvalosti, obratnosti a zlepšení fyzické dovednosti. Hrajeme sportovní, míčové hry, opičí dráhy, děláme strečink. Vše přiměřeně k věku každého dítěte. Výtvarná část je zaměřená na uvolnění a zklidnění. Děti malují, vyrábějí z papírů a přírodních materiálů, které volně nasbíráme při vycházkách. Rodičům předáváme zdravě unavené, uvolněné a veselé děti.


ZÁKLADNÍ POKYNY K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU 2023

DOPRAVA NA TÁBOR
Příchod dětí mezi 9:00 - 9:15 hod.
Vyzvednutí dětí mezi 16:00 - 16:30 hod.
První den tábora předávání děti před restaurací Na Hřišti (stejná adresa jako má příměstský tábor)

MHD
Autobusem č. 163, 208, 228, 173 ze zastávky Depo Hostivař
Autobusem č. 204, 221, 163 z Horních Počernic

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE!
Každé dítě si s sebou přiveze vyplněné:
1. Lékařské potvrzení o způsobilosti zúčastnit se akce (platnost 2 roky) – můžete použít potvrzení z jakéhokoliv jiného tábora nebo školy v přírodě
2. Prohlášení o bezinfekčnosti + souhlas s ošetřením (Prohlášení rodičů nebo zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte musí být podepsáno v den začátku tábora!)
3. Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. (stačí kopie)
4. Léky (pokud dítě užívá)

NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU na tábor mobilní telefony a jiné cennosti. Za elektroniku a další cennosti, které nebudou uloženy u organizátora tábora, neručíme.


CO SI VZÍT NA TÁBOR

Vhodné sportovní oblečení na pobyt venku, sportovní obuv, pláštěnku, pokrývku hlavy, láhev na pití,
opalovací krém, menší batůžek, karimatka (nemusí být, lze zapůjčit).


PROGRAM DNE

Po, út, čt, pá
9:00 – 9:15 předávání dětí
9:15 – 10:30 sportovní blok
10:30 – 11:00 svačina
11:00 – 12:00 hry
12:00 – 14:00 oběd + polední klid
14:00 – 15:30 sportovní blok
15:30 – 16:00 svačina
16:00 – 16:30 hry+ odevzdávání dětí
Středa – vzdělávací blok (poznáváme historii okolí Štěrbohol)


ADRESA TÁBORA

SK Viktoria Štěrboholy
Ústřední 26a
Praha 10 Štěrboholy


Přihlášky zasílejte na emailovou adresu : info@fitnesskids.cz